Tłumaczenia dokumentów importu pojazdów

Kraj

Zestaw

Cena PLN

Belgia

dowód rejestracyjny - Certificat d'immatriculation

umowa sprzedaży lub faktura do 1200 znaków

50

Francja

dowód rejestracyjny - Certificat d'immatriculation

dokument przewłaszczenia - Certificat de Cession d'un véhicle

50

Francja

dowód rejestracyjny - Certificat d'immatriculation

umowa sprzedaży lub faktura do 1200 znaków

50

Hiszpania

dowód rejestracyjny tymczasowy - Permiso temporal de circulatión

książka pojazdu - Tarjeta de inspección técnica de vehiculos

umowa sprzedaży lub faktura do 1200 znaków

60

Hiszpania

dowód rejestracyjny - Permiso de Circulación

książka pojazdu - Tarjeta de inspección técnica de vehiculos

umowa sprzedaży lub faktura do 1200 znaków

60

Luxembourg

dowód rejestracyjny - Certificat d'immatriculation

umowa sprzedaży lub faktura do 1200 znaków

50

Niemcy

dowód rejestracyjny część I i II - Zulassungsbescheinigung Teil I, Zulassungsbescheinigung Teil II

umowa sprzedaży lub faktura do 1200 znaków

85

Niemcy

dowód rejestracyjny - Farzeugschein

książka pojazdu - Farzeugbrief

umowa sprzedaży lub faktura do 1200 znaków

100

Pozostałe

dowód rejestracyjny

książka pojazdu -

umowa sprzedaży lub faktura

wg cennika

Dokumenty samochodowe

Termin - 1 dzień

Umowy lub faktury dłuższe niż 1200 znaków kwotowane są dodatkowo 4gr za znak ponad 1200.

  • Austria
  • Belgia
  • Francja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Niemcy
  • Szwajcaria
  • Włochy

Formalności przy rejestracji pojazdu:

szczegółowe instrukcje najlepiej znaleźć na stronach właściwego (a tylko w ostateczności innego) Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta (gminy) bo w takiej kolejności będziecie je odwiedzać. Cena pojazdu jest podstawą naliczenia akcyzy i przekład umowy lub faktury będzie potrzebny w Urzędzie Celnym, szczególnie jeżeli zakwestionujemy wycenę UC. Urząd Celny nie zabierze oryginałów. Podobnie nie zabierze ich Urząd Skarbowy, ale będzie chciał je obejrzeć. Urząd Miasta żąda dowodu własności pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego i książki pojazdu i tam oryginały dokumentów i tłumaczeń znikną.


View Larger Map
Copyright © 2009 www.1BT.pl
Projekt i wykonanie: ibif.pl